14 listopada 2018 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/EvBJxRPiWB4″ ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 rok – projekt 2.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt nr 3.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XXVI/167/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek budżetowych Miasta Radymna – projekt nr 1.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Radymno w roku szkolnym 2017/2018.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Radymnie na zakończenie kadencji.
 10. Wnioski i zapytania Radnych.
 11. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 12. Komunikaty i ogłoszenia.
 13. Zakończenie obrad części roboczej sesji.
 14. Część uroczysta sesji – sala ANMAR w Radymnie, godz. 15.00.