Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna odbędzie się szkolenie dot. sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020).