10 grudnia 2018 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się III sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/2rytULOqd8E” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Miasta Radymna – projekt III-15.
  5. Wnioski i zapytania Radnych
  6. Interpelacje Radnych.
  7. Zakończenie obrad sesji.