Drogie Panie, w tym szczególnym dniu składam na Wasze ręce serdeczne życzenia:

Niezłomnej wiary we własną siłę,
czasu dla siebie i dla tych, których kochacie,
poczucia spełnienia i radości każdego dnia!

Burmistrz
Mieczysław Piziurny