Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radymnie, 1 kwietnia br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie przejął zadania zarządzania i utrzymywania cmentarzy komunalnych w naszym mieście.

W związku z powyższym, od dzisiaj całość spraw organizacyjnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarzy spoczywa na ZGK w Radymnie.

Kontakt: Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie, ul. Lwowska 9, 37-550 Radymno, tel. 16 628 10 10.