W piątek, 12 kwietnia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza odbyły się miejskie eliminacje 42 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowanego przez Urząd Miasta Radymna przy współpracy z OSP Radymno oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół. Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Do turnieju  przystąpiło sześciu uczniów. Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej (30 pytań testowych) oraz części ustnej. Odpowiedzi uczestników oceniane była przez jury w składzie: Wiesław Pirożek (prezes OSP Radymno), Anna Krawczyk (UM Radymno), Aneta Bassara (OSP Radymno), Małgorzata Krupa (ZSOZiR w Radymnie).

Do kolejnego etapu zakwalifikował  się pan Jakub Rzemyk, który będzie reprezentował nasze miasto w eliminacjach powiatowych, 26 kwietnia w Jarosławiu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

[nggallery id=127]