Burmistrz Miasta Radymna
zaprasza Mieszkańców na

spotkanie informacyjne dotyczące
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

wtorek, 18 czerwca, godz. 17.00
Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie

Program „Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, szczególnie na demontaż i wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji, instalację kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrze, pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami, kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Spotkanie będzie dotyczyło aspektów technicznych i wymogów programu oraz zasad prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie. Poprowadzi je doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.