Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje projekt:

Teleopieka w Mieście Radymno

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób z terenu Radymna. Projekt oferuje:

  • bezpłatną opaskę bezpieczeństwa,
  • kontakt z całodobowym CENTRUM TELEOPIEKI,
  • usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego,
  • usługi rehabilitacyjne,
  • wsparcie psychologa,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgniarka,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze –asystent osoby niepełnosprawnej,
  • czujnik czadu/dymu.

Grupa docelowa – 50 osób niesamodzielnych, samotnych – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30 kobiet, 20 mężczyzn), w tym 25 osób (13 kobiet, 12 mężczyzn) z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Miasta Radymno.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Rekrutacja odbędzie się od 1 czerwca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Wartość projektu: 1 145 738,83 zł
Dofinansowanie z UE: 1 088 451,88 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 628 12 73, e-mail mopsradymno@wp.pl)