Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu poinformował poinformował, że Rada Miasta Radymna może dokonać wyboru trzech ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – w tym dwóch ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. Termin ten jest ostateczny.

Kartę zgłoszenia oraz wzory załączników można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pok. nr 25 lub pobrać ze strony BIP Miasta Radymna, gdzie znajduje się więcej informacji nt. wymagań dla kandydatów i procedury wyboru ławników.