W tradycję naszego miasta wpisała się już wakacyjna półkolonia organizowana przez świetlicę „Wzrastanie”. Podobnie jak w poprzednich latach, dzięki życzliwości Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz dofinansowaniu Burmistrza Miasta Radymna, ponad 35-osobowa grupa dzieci mogła cieszyć się 3-tygodniowym wypoczynkiem.

Głównym celem półkolonii było zapewnienie dzieciom ciekawego i aktywnego wypoczynku. Kadra wychowawców zadbała o urozmaicony i bogaty program, by rozwijać i doskonalić umiejętności i różnorakie zainteresowania uczestników. W planie dnia znalazły się więc systematyczne wyjścia na orlik, siłownię, plac zabaw i boisko przy Domu Dziecka, czy salę gimnastyczną szkoły, gdzie uczestnicy rozwijali swoje sportowe i taneczne pasje pod okiem trenerów i instruktora. Dla spokojniejszych dusz Biblioteka Miejska przygotowała ofertę udziału w zajęciach czytelniczych i plastycznych. Otworem dla półkolonistów stały też drzwi Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie z przyjemnością korzystali z Letniego Kina i towarzyszyli mieszkańcom w seansach filmów animowanych.

Czas półkolonii był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, wspólnej zabawy, integracji, a także doskonałą lekcją historii i przede wszystkim bezpieczeństwa. Były to także spotkania z ciekawymi ludźmi. Pana Burmistrza Mieczysława Piziurnego młodzi Radymnianie odwiedzili w Urzędzie Miasta, a zaprzyjaźniony z placówką strażak Pan Zdzisław Wójcik gościł z pogadanką w szkole, gdzie stacjonowali półkoloniści. Dzięki takim wizytom uczestnicy poznali tajniki pracy oraz odpowiedzialności danego stanowiska.

Wyjątkowe chwile grupa przeżywała podczas wyjścia nad zalew ZEK, gdzie mieli okazję, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, popływać rowerkami wodnymi. Niektórzy skorzystali nawet z silnych podmuchów wiatru na żaglówce. Radości i chęci do kolejnych przepływów nie było końca.

Urozmaicone zajęcia sprzyjały nauce bezpiecznych zachowań i wyrabianiu samodyscypliny, dlatego też zorganizowano pogadankę z policjantami z Komisariatu w Radymnie i wizytę w ich placówce. Uczestnicy otrzymali także bardzo cenne porady podczas odwiedzin ratownika medycznego i pielęgniarki.

Starano się zainteresować dzieci najbliższym otoczeniem i stworzyć możliwości uczestnictwa w różnych formach kultury. Uczestnicy półkolonii wybrali się na wycieczkę do Przemyśla, gdzie odwiedzili Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Miejską Policji, po czym spacerem przez Rynek udali się do Archikatedry, by zobaczyć podziemia z kryptami przemyskich biskupów i osób świeckich. Niemałym wyczynem było wyjście na wieżę liczącą 71 m wysokości.

Niewątpliwie najcenniejszą atrakcją półkolonii była wycieczka edukacyjno-poznawcza. Wodny odpoczynek w basenie Aquarius w Lesku oraz zwiedzanie samego miasta poprzedziła wizyta w Nadleśnictwie Bircza, wyjście na górę Sobień, Kamień Leski, a także niezwykłe doświadczenie w Chatce Wariatce w Uhercach Mineralnych. Tą rozkoszną przygodę dzielni podróżnicy zwieńczyli obiadem oraz smakowitymi lodami.

W ostatnim dniu nie zabrakło programu artystycznego przygotowanego przez dzieci i młodzież dla rodziców i zaproszonych gości oraz wzajemnych podziękowań za mile spędzone tygodnie wakacji.

 Izabela Luft-Pasieka

 Dziękujemy:

 • Pani Alicji Sabatowskiej – prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie”
 • Panu Burmistrzowi Mieczysławowi Piziurnemu
 • Panu Dyrektorowi Pawłowi Kaliszowi i pracownikom Szkoły Podstawowej
 • Pani Bożenie Fleszar-Krok i pracownikom pizzerii PALERMO
 • Pani Dyrektor Dorocie Guni i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury
 • Pani Agnieszce Bojarskiej – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Panu Henrykowi Nepelskiemu i Dariuszowi Glinianemu ze Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego „ZEK Radymno”
 • Pani Renacie Klocek – pielęgniarce
 • Panu Zdzisławowi Wójcikowi – strażakowi
 • Panu Mateuszowi Siara – ratownikowi medycznemu
 • Panu Mateuszowi Kokotowi – trenerowi
 • Panu Wiesławowi Luftowi – nauczycielowi i trenerowi
 • st. sierż. Mateuszowi Szynalowi i sierż. Ewelinie Szabadze – funkcjonariuszom z Komisariatu Policji  w Radymnie
 • Pani Małgorzacie Foryś – dyrektor Domu Dziecka „Pod Lipami”
 • Marcie Leszczyńskiej i Kacprowi Studzińskiemu – wolontariuszom

[nggallery id=141]