Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy, w terminie od 1 sierpnia do 2 września  2019 r., złożyć do Burmistrza odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
  • 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane w terminie 1 – 31 października 2019 r., gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne dla posiadaczy bydła – liczba DJP

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Do pobrania: