Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radymna z dnia 31 lipca 2019 roku, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów osiedli.

Konsultacje przeprowadzane są w formie badania opinii mieszkańców Miasta Radymna poprzez umieszczenie projektów statutów Osiedli Miasta Radymna na stronie internetowej miasta i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@radymno.pl z podaniem w tytule wiadomości nazwy Osiedla, którego uwaga dotyczy.

Opinie można zgłaszać do 15 sierpnia 2019 r.

Download Download Download Download Download