29 sierpnia 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XI sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/On6ZqClvmAQ” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego /dyrektorzy jednostek oświatowych/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.– projekt XI/80.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników – projekt XI/78.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – projekt XI-81.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli tj.: Osiedla nr 1 , Osiedla nr 2, Osiedla nr 3, Osiedla nr 4 na terenie Miasta Radymna – projekt XI/82.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt XI-83.
 10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zapytania.
 14. Zakończenie obrad sesji.