Zmiana Numeru Konta

Informujemy, że  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 6.09.2019 r. obowiązuje nowe konto bankowe dla opłaty za odpady.

Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za odpady na konto

58 1240 1792 1111 0010 9288 3063

Ponadto informujemy, iż konta indywidualne nadal są aktualne