8 października 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XII sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/MJDCaN8PVxM” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji budżetu Miasta w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu zaawansowania inwestycji realizowanych w 2019 roku wraz ze sposobami ich finansowania oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.– projekt XII/89.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.– projekt XII/90.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.– projekt XII/91.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Radymno od Powiatu Jarosławskiego zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie miasta Radymno w roku 2020 – projekt XII/88.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 58/IX/99 Rady Miejskiej w Radymnie  z dnia 31 sierpnia  1999 roku  w sprawie zamknięcia Cmentarza Komunalnego  przy  ul. Budowlanych w Radymnie – projekt XII-87.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników – projekt XII/84.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na  ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – projekt XII-85.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – projekt XII-86.
 14. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 15. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zapytania.
 18. Zakończenie obrad sesji.