22 października podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej. Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej. Przebudowa ulicy Wietrznej. Przebudowa sieci wodociągowej” z firmą Matbud Sikora Sylwia z siedzibą w Boguchwale.

Zgodnie ze złożoną ofertą umowa została podpisana na kwotę: 3 298 736,34 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 1 538 844,00 zł.

Czas realizacji zadania to 10 miesięcy.