Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do udziału w szkoleniu i warsztatach edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

środa, 20 listopada 2019 r., godz. 12.30
Sala Narad Urzędu Miasta Radymna

Zachęcamy do aktywnego udziału!