System podkarpackiego indeksu powietrza wykonuje obliczenia na potrzeby krótkookresowych prognoz stężeń zanieczyszczeń z uwzględnieniem dwóch skali obliczeniowych dla województwa i 51 miast Podkarpacia, w tym dla Radymna.

Prognoza dla miast prezentowana jest zarówno w postaci indeksu jakości powietrza, jak również bardziej szczegółowo w postaci map poszczególnych zanieczyszczeń wraz z ich klasyfikacją (pył zwieszony PM 10 i PM 2,5, ozon, ditlenek azotu oraz ditlenek siarki).

Tego typu system może okazać się szczególnie pomocny dla osób w podeszłym wieku, dzieci oraz osób ze schorzeniami układu krwionośnego lub oddechowego w okresie jesienno-zimowym, gdy stan powietrza ulega pogorszeniu.

Zobacz krótkoterminową prognozę stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim.