Miasto Radymno zajęło IV miejsce w Rankingu Gmin Podkarpacia 2018!

Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2018, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. O ocenie zadecydowało 10 wskaźników mierzących m.in. wydatki inwestycyjne, budżety środków europejskich czy zadłużenie gminy. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy naszego województwa, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.