Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą decoupage – stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

Warsztaty odbędą się 6 grudnia 2019 r. (piątek), o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, Pawłosiów 88. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Miasta i Gminy Radymno, Chłopic, Kańczugi, Laszek, Pawłosiowa, Pruchnika oraz Roźwienicy.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej osobiście w Biurze LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” pod adresem: ul. Kościuszki 26, 37 – 500 Jarosław lub przesłanie faxem na numer: 16 621 90 65 bądź pocztą elektroniczną: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com w terminie do 2 grudnia 2019 r. do godz. 16.00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich informacji o warsztatach udziela Biuro LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, email: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, pod nr tel.: 16 621 90 65.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: