9 grudnia 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta

Transmisja:

(ponieważ dźwięk na nagraniu został uszkodzony z powodu problemów technicznych, prosimy o odtworzenie pliku dźwiękowego zamieszczonego poniżej)

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/bkiV_YnaCZw” ]

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień – projekt XVI/111.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji – projekt XVI/112.
  5. Zakończenie obrad sesji.