12 grudnia 2019 r., o godz. 16.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna XVII sesja Rady Miasta

Transmisja:

(ponieważ dźwięk na nagraniu został uszkodzony z powodu problemów technicznych, prosimy o odtworzenie pliku dźwiękowego zamieszczonego poniżej)

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/qJZ0JXBLTHc” ]

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień– projekt XVII/116.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji – projekt XVII/117.
  5. Zakończenie obrad sesji.