W dniu dzisiejszym (17 stycznia) istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 dla części województwa podkarpackiego.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zalicza się:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10.
 • kobiety w ciąży.
 • osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę.
 • osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy)

Środki ostrożności, które powinny podjąć osoby szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10:

 • śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu.
 • ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie w rejonie o podwyższonym stężeniu pyłu PM10. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.
 • rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu PM10.
 • ograniczenie wietrzenia mieszkań.
 • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.