Do 14 lutego 2020 r. kluby sportowe działające na terenie Radymna mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu na 2020 r.

Przeznaczona kwota dotacji na wsparcie przedmiotowych zadań to 100 000,00 zł.

Szczegółowe zasady składania wniosków i tryb ich rozpatrywania.