Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na szkolenia i warsztaty edukujące potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i rozliczania otrzymanego wsparcia na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020). Szkolenie w Radymnie odbędzie się 2 marca 2020 r. o godz. 13.30 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna.

Wstęp wolny!