Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany poddać się 14-dniowej kwarantannie

Co to oznacza?
 • kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej,
 • jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy); stosuj się do poleceń i wytycznych,
 • jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń:
  • nie opuszczaj domu,
  • nie wychodź do sklepu,
  • jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym; jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy,
  • nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu,
  • jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry,
  • używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu,
  • jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości,
  • wietrz mieszkanie kilka razy dziennie,
  • zachowaj zasady higieny,
  • często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe take jak: blaty, klamki, ekrany telefonów,
  • monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie,
  • w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego,
  • udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej,
  • w weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny,
  • w przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady; lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie; lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ; więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl.
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości od 5 000 do 30 000 zł.
Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus
Infolinia NFZ: 800 190 590