Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że od 23 marca 2020 r. w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Powiatowego urzędu Pracy w Jarosławiu  wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę klienta!
Nie przestajemy pracować! Podejmujemy te restrykcyjne procedury w trosce o zdrowie nas wszystkich! Liczymy na Państwa wyrozumiałość! Zapraszamy do zapoznania się ze sposobami załatwiania spraw i kontaktu z nami!

Formy kontaktu

Preferowanymi formami kontaktu są:

 1. Telefonicznie – 16 621 21 88 – spis najważniejszych telefonów
 2. Fax 16 621 21 88 wew. 116
 3. Poczta e-mail – rzjr@praca.gov.pl; pup@jaroslaw.praca.gov.pl
 4. Skrzynka podawcza e-PUAP (adres skrytki: /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP)
 5. Poczta tradycyjna (Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 2, 37‑500 Jarosław)
 6. Skrzynka pocztowa na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy drzwiach wejściowych przy ul. Słowackiego 2. W skrzynce można pozostawiać korespondencję. Prosimy, aby składane dokumenty znajdowały się w kopertach lub koszulkach wraz z podanym w sposób czytelny aktualnym numerem telefonu oraz adresem e-mail

Jednocześnie informuję również, że w okresie zagrożenia epidemicznego wprowadzono następujące ograniczenia:

 1. Zawieszenie rejestracji osobistej w PUP w Jarosławiu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
 2. Wydawania skierowań do pracy
 3. Zawieszenie przyjmowania wniosków dotyczących realizacji instrumentów oraz usług rynku pracy
 4. Ograniczenie podpisywania umów oraz aneksów z kontrahentami oraz z osobami bezrobotnymi
 5. Zawieszenie wydawania bonów szkoleniowych oraz bonów na zasiedlenie.

Szczegóły poniżej:
Spis najważniejszych telefonów
Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy – UWAGA AKTUALIZACJA 23.03.2020 r. – opisany sposób rejestracji bez podpisu!!!
Sposób uzyskania profilu zaufanego
Informacje dla pracodawców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową
Usługi dostępne na praca.gov.pl