W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie
w terminie od 30 marca 2020 r. do odwołania – ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

Bezpośrednio załatwiać można tylko sprawy związane z pochówkiem:
w godzinach 8.00 – 10.00 oraz 13.30- 15.00.

Pozostałe sprawy tylko poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej: zgk@radymno.pl, tel. 16 628 10 10 lub 16 628 11 30.

Wnioski dotyczące remontów grobowców należy przesyłać pocztą na adres zakładu: Lwowska 9, 37 -550 Radymno lub na adres poczty elektronicznej: cmentarze@radymno.pl. Druki do pobrania na stronie: https://radymno.pl/zarzad-cmentarzy/

Wnioski o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci – pocztą na adres zakładu: Lwowska 9, 37 -550 Radymno lub na adres poczty elektronicznej: zgkmradymno@wp.pl

We wnioskach prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Płatności za dostarczanie wody i odbiór ścieków można dokonywać tylko przelewem na konto wskazane na fakturze.

Numer konta: 37 1240 2601 1111 0010 6120 3814