Odpady takie jak środki zapobiegawcze – maseczki, rękawiczki – używane przez osoby zdrowe np. w miejscu pracy, w komunikacji publicznej, czy w czasie zakupów, powinny być wyrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (czyli dla osób chorych lub osób, u których występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem):

  • przed przekazaniem odpadów do odbioru należy odczekać 72 godziny od zamknięcia worka; w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
  • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek z odpadami do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka,
  • worek ten należy przenieść w rękawiczkach i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady,
  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, myć i/lub dezynfekować ręce,
  • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (np. sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory itp.) powinny być zostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego po jej zakończeniu.