Dziękujemy osobom, które już wzięły udział w próbnym powszechnym spisie ludności oraz zachęcamy pozostałych mieszkańców miasta Radymna do spisania się za pośrednictwem aplikacji spisowej dostępnej na stronie spis.gov.pl

Przypominamy, że spis próbny na terenie naszego miasta trwa do 30 kwietnia 2020 roku i jest obowiązkowy.

Ze względu na epidemię koronawirusa mieszkańcy miasta nie mogą liczyć na wizytę rachmistrzów, którzy wypełnią za nich formularze spisowe. Obowiązek udziału w spisie próbnym najłatwiej jest wypełnić metodą samospisu internetowego.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Przejrzysty przewodnik informuje, w jaki sposób możemy prawidłowo wypełniać rubryki formularza spisowego.

Formularz elektroniczny składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy ustalenia adresu zamieszkania oraz osób zamieszkałych pod tym adresem i ich relacji rodzinnych. Druga część formularza odnosi się do warunków mieszkaniowych. Odpowiadamy w niej na takie kwestie, jak: własność mieszkania i tytuł prawny, wielkość mieszkania, sposób ogrzewania i rodzaj stosowanego paliwa lub źródła energii w mieszkaniu, własność budynku i rok jego oddania do użytku, informacje na temat przyłączy doprowadzonych do budynku. W części trzeciej, która dotyczy kwestionariuszy osobowych, każda ze spisywanych osób posiada swój indywidualny formularz. Odpowiadamy w nim na pytania o: kraj urodzenia i obywatelstwa, miejsce i adres zamieszkania, przebywanie za granicą, stan cywilny i związki niesformalizowane, wykształcenie, narodowość – przynależność narodowa lub etniczna, język używany w domu, wyznanie religijne, niepełnosprawność, wykonywanie lub posiadanie pracy, przyczynę nieposzukiwania pracy, charakterystykę pracy, poszukiwanie pracy. Na pytania wrażliwe istnieje możliwość odpowiedzi „nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich części formularza należy zakończyć formularz spisowy wciskając przycisk „Zakończ”. Wtedy wpisane dane zostaną automatycznie przesłane do bazy danych GUS, a na ekranie pojawi się komunikat „Samospis został zakończony. Dziękujemy za wzięcie udziału w spisie próbnym przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.” Następnie należy zaznaczyć „Zakończ spis” i potwierdzić zakończenie.

Masz pytanie dotyczące spisu? Zadzwoń na infolinię GUS (tel. 22 279 99 99 wew. 8) Linie telefoniczne są czynne codziennie od 8:00 do 20:00 oraz w weekendy od 8:00 do 20:00 lub do Urzędu Miasta Radymna: tel. 16 628 24 17 wew. 20.