Mam wielką satysfakcję poinformować, że Miasto Radymno uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2,1 mln zł, co stanowi ponad 75% wartości zadań.

Zadania objęte dofinansowaniem to:

  1. „Przebudowa dróg: Letnia, Jana Pawła II, Kasztanowa”
  2. „Przebudowa dróg: Jesienna, Jana Pawła II, Wiśniowa”

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w tym roku, a zakończenie w 2021 r.

Miasto Radymno w 2019 r. uzyskało dofinansowanie i jest w trakcie realizacji zadań:

  1. Przebudowa ulic: Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej
  2. Przebudowa ulic: Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej

Dzięki środkom finansowym z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych i łącznemu dofinansowaniu wynoszącemu ponad 4 mln Miasto Radymno zrealizuje kompleksowo przebudowę dróg o długości ponad 1,1 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jana Pawła II i Pogodnej wraz z ulicami przyległymi.

Gratuluję Mieszkańcom ulic objętych dofinansowaniem i proszę jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie realizacji inwestycji, a wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania dofinansowania, serdecznie dziękuję.

Burmistrz Miasta Radymna
Mieczysław Piziurny