29 kwietnia 2020 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna XXI sesja Rady Miasta Radymna

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/E5Z4u3kvrLY” ]

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt XXI/17.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt XXI/18.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r. – projekt XXI/19.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt XXI/20.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Radymna – projekt XXI/16.
  8. Zakończenie obrad sesji.