Dziś mija 30 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. To niezwykle ważna rocznica dla polskich wspólnot lokalnych, ponieważ od tego dnia każdy obywatel ma możliwość realnego wpływu na rozwój swojej miejscowości. Samorządy zmieniają nasz kraj, poprawiają jakość życia mieszkańców, przeprowadzają ogrom inwestycji. Budują świadomość obywatelską, lokalny patriotyzm oraz poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy żyją obok nas.

W tym szczególnym dniu składamy Burmistrzom i Radnym wszystkich kadencji najserdeczniejsze podziękowania za ich pracę włożoną w budowę i rozwój samorządności w naszym mieście. Dziękujemy także wszystkim Mieszkańcom, którzy, w poczuciu odpowiedzialności za nasze Miasto, uczestniczą w wyborach samorządowych i działają na rzecz rozwoju Radymna.

[columns] [span6]

 

 

[/span6][span6]

[/span6][/columns]

Kadencja 1992 – 1994

Zarząd Miasta:

Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta
Tadeusz Bury
Jerzy Marcinko
Stanisław Trelka
Julian Wytrychowski

Rada Miasta:

Mark Lechowicz – przewodniczący
Tadeusz Bury
Andrzej Figlarski
Zygmunt Jaworski
Jerzy Marcinko
Alicja Michalska
Henryk Nepelski
Mieczysław Pawełek
Mieczysław Piziurny
Władysława Skrzypek
Józef Smorąg
Stanisław Trelka
Henryk Wolski
Marek Wilk
Tadeusz Wojtowicz
Julian Wytrychowski
Tadeusz Zając
Józef Zabawa

Kadencja 1994 – 1998

Zarząd Miasta:

Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta
Julian Wytrychowski
Stanisław Trelka
Bogumił Wojnar
Andrzej Jędrejko

Rada Miasta:

Zygmunt Jaworski – przewodniczący
Janusz Chuchliński
Tadeusz Zając
Henryk Nepelski
Marek Lechowicz
Kazimierz Krukowski
Ryszard Skowronek
Tadeusz Popiel
Julian Wytrychowski
Aniela Figlarska
Stanisław Trelka
Bogumił Wojnar
Jerzy Marcinko
Andrzej Jędrejko
Henryk Herman
Mieczysław Piziurny
Andrzej Suchy
Zdzisław Koniuch

Kadencja 1998 2002

Zarząd Miasta:

Wiesław Pirożek – Burmistrz Miasta
Marian Lizoń
Zbigniew Lewandowski
Andrzej Lubczyński
Witold Pawlik

Rada Miasta:

Zbigniew Petynia – przewodniczący
Tadeusz Bury
Krzysztof Jędrzejak
Jan Kojder
Lesław Kryczyński
Zbigniew Lewandowski
Marian Lizoń
Andrzej Lubczyński
Jerzy Marcinko
Witold Pawlik
Wiesław Pirożek
Mieczysław Piziurny
Kazimierz Rząsa
Marek Szyngiera
Jolanta Walicka
Waldemar Wojnar
Julian Wytrychowski
Tadeusz Zając

Kadencja 2002 – 2006

Marek Lechowicz – Burmistrz Miasta

Rada Miasta:

Witold Pawlik – przewodniczący
Andrzej Popkiewicz – wiceprzewodniczący
Zofia Ćwikła
Augustyn Gil
Marek Jackowski
Leszek Kopeć
Lesław Kryczyński
Elżbieta Kuchno
Marian Lisowski
Andrzej Lubczyński
Zdzisław Mikoś
Artur Skowronek
Stanisław Trelka
Jolanta Walicka
Tadeusz Zachodni

Kadencja 2006 – 2010

Wiesław Pirożek – Burmistrz Miasta

Rada Miasta:

Witold Pawlik  – przewodniczący
Zdzisław Mikoś – wiceprzewodniczący
Zofia Ćwikła
Krzysztof Indra
Marek Jackowski
Elżbieta Kuchno
Andrzej Lubczyński
Adam Majka
Alina Pasek
Adam Romankiewicz
Wojciech Słabak
Mirosław Szałaj
Alicja Szpunar
Jolanta Walicka
Tadeusz Zachodni

Kadencja 2010 – 2014

Wiesław Pirożek – Burmistrz Miasta

Rada Miasta:

Karol Janowski – przewodniczący
Elżbieta Kuchno – wiceprzewodnicząca
Zofia Ćwikła
Elżbieta Halwa
Anna Huk
Marek Jackowski
Anna Kalisz
Leszek Karkowski
Lesław Kryczyński
Marian Lizoń
Krzysztof Nosal
Edward Piliszko
Andrzej Suchy
Lesław Trudzik
Jolanta Walicka

Kadencja 2014 – 2018

Krzysztof Roman – Burmistrz Miasta

Rada Miasta

Witold Pawlik – przewodniczący
Marek Jackowski – wiceprzewodniczący
Tomasz Andrejko
Bożena Brudniak
Joanna Burbeło
Mariusz Diawoł
Dariusz Gniewek
Lesław Kryczyński
Bogumiła Kurdybacha
Maciej Lizoń
Zygmunt Marciak
Edward Piliszko
Mieczysław Piziurny
Zbigniew Poręba
Tomasz Zieliński

Kadencja 2018 – 2023

Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta

Rada Miasta:

Andrzej Pacek – przewodniczący
Joanna Burbeło – wiceprzewodnicząca
Tomasz Andrejko
Jan Broda
Mariusz Diawoł
Marek Jackowski
Małgorzata Kalin
Barbara Krzyżanowska
Zygmunt Marciak
Edward Piliszko
Janusz Sobejko
Paweł Suchodolski
Zygmunt Uszakiewicz
Tomasz Zieliński
Justyna Żelak