We wtorek 23 czerwca odbyła się XXII sesja Rady Miasta Radymna.

Podczas sesji Radni zapoznali się z raportem o stanie Miasta za 2019 r., po czym podjęli uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieczysławowi Piziurnemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 r. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2019.