Od 27 czerwca na plaży miejskiej nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie czuwało dwóch ratowników wodnych. Kąpielisko będzie strzeżone codziennie od godz. 10.00 do 19.00, do 30 sierpnia. Przy plaży dostępny jest płatny, niestrzeżony parking oraz działają punkty gastronomiczne. Na cyplu SKT „ZEK Radymno” prowadzi wypożyczalnię sprzętu pływającego.

Cennik parkingu niestrzeżonego
(opłata za cały dzień)
 • samochody osobowe: 6 zł
 • motocykle: 3 zł
 • samochody ciężarowe (powyżej 3,5 tony) i autobusy – 20 zł

 

Z uwagi na trwającą epidemię prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na kąpielisku i dokładne stosowanie się do nich.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO „ZEK” RADYMNO
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE

Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska:

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania jak również podczas przemieszczania się poza miejscem plażowania i kąpielą w wodzie.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcję, obowiązkowo po skorzystaniu z toalety a także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami użytku publicznego.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.
 • Bardzo ostrożne podejście do uprawiania sportów wodnych które wiążą się z naruszeniem dystansu społecznego wobec innych osób i rozpryskiwaniem wody na inne kąpiące się osoby.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Do pobrania: