Do Urzędu Miasta wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego
w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji
Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych
Tytuł zadania publicznego: pozyskanie sprzętu do zabezpieczenia szkoleń żeglarskich
Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 5 000 zł.
Oferent: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno”
Termin realizacji zadania: 20 czerwca 2020 r. – 15 października 2020 r.
Do pobrania:

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89 wew. 21, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 6 lipca 2020 r.