Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne – groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych – NIE NADAJE się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ

Czyszczenie

  1. Wybrać wodę ze studni
  2. Oczyścić jej dno ze szlamu i wszelkich nieczystości,
  3. Oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.
  4. Wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku, grubości ok. 10 cm.

 

Odkażanie po czyszczeniu

  1. Wyszorować cembrowinę roztworem odkażającym ( do wiadra z woda dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty, któregoś z wymienionych poniżej środków dezynfekcyjnych)

 

Dezynfekcja wody

  1. Przed przystąpieniem do dezynfekcji – należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni.
  2. Na każdy metr głębokości wody odmierza się ilość odpowiedniego środka wg. zasad podanych w poniższej tabelce:
Średnica studni

[cm}

Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody Ilość podchlorynu sodu na każdy metr głębokości wody
80 150g – 1 szklanka 165g 300g – 1 szklanka
90 200g – 1 szklanka i ćwierć 220g 400g – 1 szklanka i ćwierć
100 250g – półtorej szklanki 270g 500g – półtorej szklanki
120 350g – 2 szklanki i ćwierć 380g 700g – 2 szklanki i ćwierć

 

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

  1. Po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody – odmierzoną wg. tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zamieszać po czym całą zawartość wlać do studni.
  2. Wodę w studni zamieszać tyczką lub poprzez: nabieranie wiadrem czerpalnym wody i wlewanie jej z powrotem.
  3. Po 24 godzinach wybierać wodę, aż. do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki dezynfekcyjne, należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym