Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przekazał plac budowy pod realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 do 0+480. W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane, w pierwszej kolejności związane z budową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca prac jest firma Strabag Sp. z o.o.