15 lipca, o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna
odbędzie się nadzwyczajna XXIII sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/sXOaQtheOj4″ ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej spowodowanej ulewnymi deszczami w czerwcu 2020 roku – projekt 32/XXIII.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2020 r. – projekt 33/XXIII.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2020 r. – projekt 34/XXIII.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020 – projekt 35/XXIII.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
    w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 36/XXIII.
  8. Zakończenie obrad sesji.