Od 16 września rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Przypominamy także, że dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, utworzone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 stanowisko do samospisu. To specjalnie przygotowane i oznakowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego. Punkt Spisowy dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, na parterze Urzędu.