Zarządzeniem z 23 września 2020 r. Burmistrz Miasta Radymna wyznaczył Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Radymna, którym został pan Daniel Fijałkowski (tel. 16 628 24 17 wew. 21, e-mail: informatyk@radymno.pl)

Koordynator ds. dostępności realizuje w szczególności zadania związane z:

  • wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Radymna i miejskie jednostki organizacyjne;
  • przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Radymna i miejskie jednostki organizacyjne;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miasta Radymna i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.