Wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom dotyczącym długiego oczekiwania na połączenie i spisanie się poprzez infolinię ogólnopolską, Wojewódzkie Biuro Spisowe w Rzeszowie uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników. Dodatkowy numer telefonu dla powiatu jarosławskiego: 785 840 356.

Przypominamy, że użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, ma obowiązek zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.