Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XV nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  • wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  • złożyć do PARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie
  • podpisać umowę o dotację z PARR S.A.
  • zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział
  • złożyć dokumenty rozliczeniowe do PARR S.A.

Formularze zgłoszeniowe w ramach XV naboru do projektu można składać WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO BĄDŹ FIRMY KURIERSKIEJo od 10.11.2020 r. do 20.11.2020 r.

Do rozdysponowania jest 300 000 PLN.

Nabór nr XV jest adresowany wyłącznie do przedsiębiorstw oraz do osób, które nie uczestniczyły dotychczas w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Kryteria powyższe muszą być spełnione łącznie.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1) oraz do Punktów Konsultacyjnych w Lubaczowie, Przeworsku i Jarosławiu.

Doradcy PARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, preferujemy kontakt drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

Więcej informacji o naborze na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2, 3, 4

e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl