Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pt. „Zabawka z recyklingu” placówki przedszkolne zlokalizowane na terenie Gmin i Miast wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie wspólnie z nauczycielem/opiekunem przedszkola zabawki lub figurki z materiałów wtórnych o dowolnych gabarytach (z elementów plastikowych, tekturowych itp. nadających się do ponownego przetworzenia) wykonanie zdjęć i przesłanie wraz z Kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres email: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com w terminie do 30.11.2020 r.

Wszystkich informacji o konkursie udziela Biuro LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, email: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, pod nr tel.: 16 621 90 65.

Do pobrania: