Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Najciekawsze miejsce Twojej okolicy”.

Praca powinna ilustrować piękne, ciekawe oraz charakterystyczne miejsce np. zabytki, budowle, budynki, pejzaż/krajobraz itp., które są znaczące dla gmin i miast należących do obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność, w której skład wchodzą Gminy: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno.

Konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej, prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z pracą pocztą tradycyjną na adres Biura LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”: ul. Kościuszki 26, 37 – 500 Jarosław bądź dostarczenie jej osobiście w terminie do 30.11.2020 r. do godz. 16.00.

(Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, troszcząc się o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie Państwa i naszych pracowników informujemy, że preferuje się formę przesyłki tradycyjną pocztą).

Wszystkich informacji o konkursie udziela Biuro LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, email: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, tel.: 16 621 90 65.

Do pobrania: