W środę, 30 grudnia, odbyła się XXVIII sesja Rady Miasta Radymna, podczas której Radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2021 rok. Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Burmistrz Mieczysław Piziurny podziękował Radnym, pani Skarbnik Janinie Kaczmarz oraz pracownikom Urzędu Miasta za prace nad projektem budżetu, a także za wysiłek włożony w rozwój naszego miasta w całym mijającym roku. Złożył także serdeczne życzenia pomyślności w nowym roku dla wszystkich obecnych na sesji oraz dla Mieszkańców Radymna.