Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Gmin i Miast wchodzących w skład LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno do udziału w Quizie on-line nt. działalności LGD.

Quiz rozpocznie się 3 lutego 2021 r. poprzez publikację pytań umieszczanych na stronie internetowej LGD w aktualnościach i zakładce Quiz.

Publikacja obywać się będzie cyklicznie przez 4 kolejne tygodnie w miesiącu lutym, w każdą środę po 2 pytania, na  które trzeba będzie odpowiedzieć do piątku danego tygodnia do godz. 16:00, wysyłając odpowiedź na adres email: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

Quiz składać się będzie z różnego typu pytań min. pytania tekstowe, wykreślanki, zadania matematyczne, zdjęcia (rozpoznanie obiektu/miejsca/lokalizacji na obszarze działania LGD, dopasowanie odpowiedniego elementu bądź rozpoznanie niewłaściwego z prezentowanej ilustracji/obrazu).

Wszystkich informacji o Quizie udziela Biuro LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, email: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, pod nr tel.: 16 621 90 65.

Poniżej do pobrania Regulamin Quizu oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: