Przypominamy, że za bezpieczny dla użytkowników stan chodnika – przylegającego bezpośrednio do nieruchomości – odpowiada jej właściciel lub zarządca. Odśnieżanie chodników jest zatem obowiązkiem zarządcy lub właściciela nieruchomości. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Nie wolno go natomiast zgarniać na jezdnię.

Jeżeli właściciel nie odśnieży chodnika przylegającego do swojej posesji, musi się liczyć z ryzykiem wypłaty ewentualnych odszkodowań osobom, które doznają uszczerbku na zdrowiu na zaśnieżonym lub oblodzonym chodniku. Możliwe jest także nałożenie mandatu na właściciela nieruchomości, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.