Burmistrz Miasta Radymna informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT oraz:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć do Burmistrza odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć do Burmistrza odpowiedni wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
    oraz
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
    gotówką w kasie Urzędu Miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Do pobrania: