Do 19 lutego 2021 r., do godz. 15.00, kluby sportowe działające na terenie Radymna mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu na 2021 r.

Przeznaczona kwota dotacji na wsparcie przedmiotowych zadań to 100 000,00 zł.

Szczegółowe zasady składania wniosków i tryb ich rozpatrywania.